Polityka Prywatnosci

1. Warunki ogólne
Poprzez dostęp do tej strony internetowej zgadzasz się przestrzegać warunków tej witryny internetowej oraz jej warunków użytkowania. Zgadzasz się z obowiązującymi przepisami prawa i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z wymienionych warunków, zabrania się używania lub uzyskiwania dostępu do tej strony. Materiały zawarte na tej stronie są zabezpieczone odpowiednimi prawami autorskimi i prawami znaków towarowych.

2. Warunki korzystania

INF-TECH Sp. z o.o. udziela pozwolenia na pobranie jednej kopii materiałów (dane lub oprogramowania) z jej strony. Materiały przeznaczone są tylko do użytku własnego i niekomercyjnego. To jest tylko pozwolenie na pobranie, a na podstawie niniejszego pozwolenia nie można:

modyfikować lub kopiować materiałów;

używać materiałów w celach komercyjnych lub zarobkowych oraz w publicznych prezentacjach (komercyjnych i użytku własnego);

próbować dekompilować lub zbudować dowolnego produktu lub usługi z materiałów zawartych na stronie firmy;

usuwać praw autorskich lub innych ograniczeń z materiałów;

przekazywania komuś innemu materiałów lub nawet umieszczania ich na serwerze.

Pozwolenie na używanie materiałów może zostać wycofane, jeśli stwierdzi się niestosowanie do powyższych ograniczeń. Ponadto INF-TECH Sp. z o.o. w każdym momencie może według własnego uznania zakończyć udzielanie pozwolenia na używanie materiałów. Po wygaśnięciu zezwolenia lub gdy pozwolenie na oglądanie zostanie wycofane, musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały w swojej własności, niezależnie, czy w formie elektronicznej czy drukowanej.

3. Wyłączenie odpowiedzialności
Wszystkie materiały na stronie firmy udostępniane są „tak jak są”. INF-TECH Sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji na materiały, a także nie gwarantuje bezbłędności, dokładności, prawdopodobnych wyników, czy jakości materiałów na swojej stronie internetowej.

W żadnym przypadku INF-TECH Sp. z o.o. lub jej dostawcy nie mogą odpowiadać za jakiekolwiek szkody (np. brak spodziewanych zysków) powstałe poprzez korzystanie lub niemożliwość skorzystania z materiałów na stronie firmy, niezależnie od tego, czy INF-TECH Sp. z o.o. lub dostawca poinformowali o tym fakcie.

4. Poprawki i błędy
Materiały ukazujące się na stronie INF-TECH Sp. z o.o. mogą zawierać błędy typograficzne lub fotograficzne. INF-TECH Sp. z o.o. nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na jej stronie jest dokładny, skończony lub aktualny. INF-TECH Sp. z o.o. może wprowadzić poprawki i ulepszenia materiałów zawartych na jej stronie bez powiadomienia. INF-TECH Sp. z o.o. nie ma obowiązku aktualizacji materiałów.


5. Linki
INF-TECH Sp. z o.o. nie sprawdza stron internetowych i linków do niej kierujących i nie jest odpowiedzialna za treści i informacje na takich stronach. Fakt istnienia linku do strony firmy nie oznacza wsparcia czy współpracy ze stroną przekierowującą do strony firmy. Korzystanie z takiego linku odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

6. Aktualizowanie regulaminu
INF-TECH Sp. z o.o. może zaktualizować regulamin korzystania na swojej stronie internetowej bez powiadomienia użytkowników. Poprzez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na przestrzeganie obecnej wersji warunków korzystania.

7. Obowiązujące prawo
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw użytkowników. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem INF-TECH Sp. z o.o.deklaruje podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu

Polityka prywatności
Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Dlatego stworzyliśmy niniejszą politykę, aby pokazać Ci, jak zbieramy, wykorzystujemy, przetwarzamy i ujawniamy Twoje dane osobowe. Poniższe punkty określają naszą politykę prywatności.
Przed lub w momencie zbierania danych osobowych, określamy cele i potrzeby, dla których informacje są gromadzone.
Zbieramy i przetwarzamy danych osobowe tylko w celu zrealizowania celów wskazanych przez nas.
Dane osobowe będziemy trzymali tylko do czasu spełnienia naszych celów.
Dane osobowe są ważne dla celów, do których mają być wykorzystane, do tego stopnia, że powinny być dokładne i aktualne.
Będziemy chronić dane osobowe wobec ujawnienia czy włamania, a także niezatwierdzonego dostępu, wyjawienia, powielania, wykorzystania lub zmiany.
Niezwłocznie zapewnimy klientom dostęp do naszych regulaminów oraz polityki prywatności a także możliwość zarządzania danymi osobowymi.
Skupiamy się na prowadzeniu naszej działalności według tych standardów, aby mieć pewność, że poszczególne dane są bezpieczne.

Platforma sklepowa SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie